ครั้งที่ 7 (3 กย 57)

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดให้ครบ 
เพื่อเป็นการเช็คชื่อครั้งที่ 7
วันศุกร์ที่ 3 ตค 57 เวลา 17.00-19.30 น. เท่านั้น
หลัง 17.30 น.ถือว่าสาย !!!

Attendance ‎(7)‎_S.6111


refresh ก่อนรายชื่อจะปรากฏ

Attendance ‎(7)‎_S.6111 ‎(Responses)‎
Comments